Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc”

🌾🌾🌾 Sáng ngày 15/4/2021 Liên đội THCS Đắk Búk So phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Nông tổ chức Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc” 🌻🌻🌻Như chúng ta đã biết, Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới, thông qua sách, tất cả các tri thức, vốn hiểu […]